De gedachte van Duijn Bloem Voss over sponsoring is dat je samen meer bereikt dan alleen. Dit is de basis van veel opvattingen waarmee Duijn Bloem Voss zich onderscheidt van andere kantoren. Wij zoeken op verschillende manieren de verbinding met de samenleving. De gesponsorde krijgt van ons faciliteiten, menskracht, kennis of geld. Wij verwachten daarvoor een originele tegenprestatie. In 2019 sponsoren wij:
– Artzaanstad
– Zaanse Golf Club
– Voetbal vereniging ZVV Zaandijk
– De Westfriese Hockeyclub Hoorn

Privacy Statement

Privacy Statement Duijn Bloem Voss Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Duijn Bloem Voss Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het … Lees verder

Kantoorklachtenregeling

      Artikel 1 begripsbepalingen In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:  – klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering … Lees verder