Belangrijke wijziging fiscale wetgeving en kinderalimentatie per 1 januari 2015

De wijzigingen in de fiscale regelgeving kunnen van invloed zijn op de hoogte van de kinderalimentatie.

 

Zo zal na 1 januari 2015 de ouder die een kinderalimentatie van meer dan € 138,- per maand per kind betaalt, minder draagkracht hebben omdat er geen recht meer bestaat op een fiscaal voordeel bij betaling van kinderalimentatie.
Voor de ouder die kinderalimentatie ontvangt, verandert de regeling omtrent het kindgebonden budget. De bedragen voor het eerste en tweede kind worden verhoogd, maar de inkomensgrens wordt verlaagd. Daarnaast vervalt de alleenstaande ouderkorting, waardoor ook die ouder minder draagkracht zal hebben. Ter compensatie wordt wel een zogenaamde ‘alleenstaande ouderkop’ ingevoerd. Dit is een verhoging van het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders.

Invloed op hoogte alimentatie

De Expertgroep Alimentatienormen heeft aanbevolen om het totale kindgebonden budget, dus inclusief de alleenstaande ouderkop, eerst in mindering te brengen op de behoefte van een kind. De resterende behoefte van het kind dient door beide ouders naar rato van de draagkracht verdeeld te worden. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de tijd dat de kinderen bij de andere (alimentatiebetalende) ouder verblijft. Door de verhoging van het kindgebonden budget wordt het aandeel van de ouders in de behoefte van de kinderen kleiner. In sommige gevallen kan het zelfs zo zijn dat het verhoogde kindgebonden budget volledig in de behoefte van het kind voorziet, waardoor er geen kinderalimentatie meer betaald hoeft te worden!

Wijziging van de alimentatie

De diverse wijzigingen in de fiscale regelgeving kunnen aanleiding zijn om de alimentatie opnieuw te laten berekenen en vast te laten stellen. U kunt natuurlijk samen met uw ex-partner afspraken maken over aanpassing van de alimentatie. Indien dit niet mogelijk is of er geen afspraken tot stand komen, dan kan de alimentatie alleen worden gewijzigd via een alimentatieprocedure bij de rechter.

Wij kunnen u van dienst zijn bij het berekenen van de hoogte van de alimentatie onder de nieuwe regeling, het opstellen van een voorstel aan uw ex-partner en uiteraard ook in een procedure als u er samen niet uitkomt.