Advocaten

Mr. F.R. (Frank) Duijn

Frank Duijn richt zich op de ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Zowel op het gebied van de (her)structurering van hun onderneming, bijvoorbeeld wegens echtscheiding of samenwerkingsproblemen, maar heeft hij ook veel ervaring in het arbeidsrecht, intellectuele eigendomsrecht, het opstellen en beoordelen van contracten, incasso’s etc. Frank heeft veel proceservaring en procedeert dan ook regelmatig ten overstaan van de diverse rechterlijke instanties.
Geregistreerd in register van de Nederlandse Orde van Advocaten met het rechtsgebied Burgerlijk recht, Procesrecht en Ondernemingsrecht.

Mr. F.R. Duijn
duijn@dbv-advocaten.nl